Blog

mężczyzna wykonujący obliczenia na kalkulatorze

Jak prawidłowo prowadzić księgi handlowe?

Księgi handlowe w przejrzysty sposób przedstawiają sytuację finansową firmy. Są w nich ewidencjonowane jej wszystkie operacje gospodarcze (obroty, salda, aktywa i pasywa), uporządkowane chronologicznie. Powinna być ona prowadzona skrupulatnie i fachowo, przez osoby, które posiadają wiedzę z dziedziny księgowości i znają zapisy prawa.

Czytaj więcej

korekta

Jak wykonać korektę deklaracji podatkowej?

Wypełnianie deklaracji podatkowych wbrew pozorom nie jest wcale tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób ma problemy z samodzielnym wypełnieniem dokumentów, ponieważ zawierają one wiele elementów, które wymagają rozjaśnienia. Spora grupa osób próbuje samodzielnie wypełnić całą deklarację, wraz z elementami, które nie są dla nich do końca jasne. To z kolei prowadzi do składania deklaracji z błędami, a z takiego działania mogą być wyciągane przykre konsekwencje.

Czytaj więcej

umowa o pracę

Jakie wymogi formalne powinna spełniać umowa o pracę?

Zgodnie z definicją umowa o pracę jest oświadczeniem woli pracownika oraz pracodawcy. Podpisując umowę o pracę, pracownik obliguje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju czynności, natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę może występować w kilku formach, a pracodawca wybiera tę, która najbardziej odpowiada jego zapotrzebowaniu i oczekiwaniom.

Czytaj więcej

przedsiębiorcy

Co zaliczamy do środków trwałych firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność wykorzystują różne rodzaje majątku. Zakup części z nich może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu, a niektóre z nich mogą być określone jako środki trwałe. Zgodnie z definicją, środki trwałe stanowią składniki majątku będące współwłasnością bądź własnością przedsiębiorcy, których wartość jest większa niż 10000 złotych. Powinny one być zdatne do użytkowania podczas prowadzenia działalności przez okres minimum roku.

Czytaj więcej

kalkulator

Jak prawidłowo rozliczyć delegację zagraniczną?

Pracodawcy, wysyłający swoich pracowników w zagraniczne delegacje, muszą pamiętać o jej rozliczeniu. W skład rozliczanych elementów delegacji wchodzą koszty, które poniósł pracownik w związku z wyjazdem służbowym, czyli na przykład diety, ryczałty za noclegi, dojazdy, przejazdy oraz wyżywienie. W prawidłowym rozliczeniu delegacji zagranicznej należy pamiętać o kilku rzeczach. Szczegółowe przepisy odnośnie sposobu rozliczania delegacji można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku.

Czytaj więcej

rozliczanie podatków

Kto może rozliczać VAT kwartalnie?

Rozliczanie podatku VAT jest obowiązkiem każdej pracującej osoby. W zależności od rodzaju zatrudnienia, rodzaj rozliczenia może się różnić. Kwartalne rozliczanie podatku VAT jest możliwe tylko dla podatników, posiadających status małego podatnika. Ten rodzaj rozliczenia jest możliwy dla osób, które zarejestrowały się do VAT minimum 12 miesięcy wcześniej. Przez pierwszy rok mali podatnicy powinni rozliczać się co miesiąc, a po upływie roku mogą przejść na system kwartalny.

Czytaj więcej

księgowa

Jak zaksięgować listę płac w KPiR?

Lista płac jest zestawieniem, zawierającym informację o wynagrodzeniu pracowników oraz o innych świadczeniach, które otrzymują. W tym dokumencie umieszczone są także wyliczenia składek ubezpieczeniowych oraz podatku. Lista płac nie jest obowiązkowym dokumentem, jednak większość przedsiębiorców decyduje się na jej przygotowanie. W obecnych czasach najczęściej wykonywana za pomocą specjalnych programów, rzadko kiedy ręcznie. Większość przedsiębiorców przekazuje obowiązek wykonywania listy płac księgowym, dzięki czemu wszystko wykonane jest zgodnie z wymogami i na czas.

Czytaj więcej

księgowość

Najczęstsze błędy księgowe popełnianie przez przedsiębiorców

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek każdego posiadacza własnej działalności gospodarczej. Nie jest to jednak łatwe zadanie i wymaga znajomości zasad księgowości oraz wiedzy na temat rachunków i obecnych przepisów podatkowych. Wielu posiadaczy firm decyduje się na samodzielne rozliczanie się z podatków, przez co często przytrafiają im się błędy księgowe. Pomyłki wynikają nie tylko z niewiedzy przedsiębiorców, lecz także z częstych zmian w aktualnych przepisach. Oto najczęściej spotykane błędy, które popełniają biznesmeni.

Czytaj więcej

podatki wypełnianie deklaracji

Jakie podatki muszą płacić polski przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak osoba prywatna, zobowiązany jest do płacenia podatków, czyli obowiązkowych świadczeń na rzecz państwa. Ilość oraz wartość poszczególnych podatków jest ściśle powiązana z różnymi czynnikami np. rodzajem działalności gospodarczej, posiadanym majątkiem lub wybraną formą rozliczeń. Niezwykle ważne jest nie tylko uiszczanie odpowiedniej kwoty, lecz również wpłacanie jej w urzędowo ustalonym terminie. Oto podatki, których nie mogą uniknąć polscy przedsiębiorcy. 

Czytaj więcej

kobieta przeglądająca dokumenty

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki?

Sprawozdanie finansowe jest formą raportu jednostki gospodarczej. Jest to najważniejszy z raportów sporządzanych na koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa. Można go również sporządzać w inny sposób, który przewidziany został w ustawie. Taki dokument ma szczegółowo określoną formę, a obowiązek jego sporządzania mają jednostki, które stosują tak zwaną pełną księgowość. Ustawa o rachunkowości mówi również o tym, co powinno zawierać. Jakie elementy są niezbędne na sprawozdaniu finansowym spółki?

Czytaj więcej