O czym należy pamiętać w trakcie rozliczania swojej firmy z ZUS?

Wśród wielu obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, jest rozliczanie swojej firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odprowadzając składki, musi on pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach, takich jak terminy rozliczeń, jego formy, czy rodzaje opłacanych ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

Jak należy rozliczać w podatku składki ZUS?

kobieta licząca na kalkulatorzePodatek dochodowy można obniżyć o opłacone składki ZUS na dwa sposoby. Wśród dwóch form rozliczeń możliwe jest zaliczenie ich bezpośrednio do kosztów lub odliczenie od dochodu podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Wybór metody nie jest narzucony przez żadne przepisy prawne. Należy mieć jednak na uwadze, że decyzja obowiązuje przez cały rok podatkowy. Dlatego wybór, powinien być dokładnie przemyślany. Należy zwrócić uwagę na wysokość dochodów firmy. W przypadku niskich dochodów najlepiej zdecydować się na dołączenie składek do kosztów uzyskania przychodów, natomiast w przypadku wysokich dochodów nie ma wielkiej różnicy między obiema metodami.

 

O jakich terminach rozliczeń ZUS należy pamiętać?

Poza rozliczeniami ZUS, przedsiębiorca musi dokonywać jeszcze wielu innych opłat, które mają narzucone terminy. Dlatego czasem może dojść do pomyłek lub opóźnień. Niekiedy może to ze sobą nieść poważne konsekwencje. Z tego powodu, warto skorzystać z usług Biura Księgowego, które pomaga kontrolować prawidłowość rozliczeń. Terminy, o których należy pamiętać to:

  • do 5. dnia następnego miesiąca- jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
  • do 15. dnia następnego miesiąca- płatnicy posiadający osobowość prawną, np. spółki kapitałowe, stowarzyszenia, czy fundacje;
  • do 20. dnia następnego miesiąca- pozostali płatnicy składek, np. opłacający składki własne.