Ewidencja środków trwałych — Warszawa Mokotów

Oferujemy prowadzenie ewidencji środków trwałych dla Klientów z Warszawy Mokotowa. Współpracujemy również z podmiotami z całej Polski, a nawet z zagranicy, zapewniając elastyczne i indywidualne podejście do każdego zlecenia. Dzięki temu proponowane rozwiązanie są dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i Twoich celów związanych z rozwojem firmy czy kolejnymi inwestycjami.

Przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe, jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji. Nie ma określonego wzoru takiej dokumentacji, ale nie oznacza to, że taki dokument może mieć dowolną formę. Sporządzona ewidencja środków trwałych będzie ważna jedynie wtedy, kiedy będzie w niej zawarty szereg istotnych informacji.

Doświadczeni specjaliści do spraw rachunkowości sporządzą dla Ciebie rzetelną ewidencję środków trwałych w przystępnej i czytelnej formie, której treść będzie odpowiadała obowiązującym przepisom prawa. Nasze działania mają kompleksowy charakter, dlatego na Twoje zlecenie zajmiemy się także ewidencją VAT oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi rachunków i podatków.

Sankcje za brak ewidencji środków trwałych

Należy pamiętać, że nieprowadzenie ewidencji środków trwałych lub niewpisanie do dokumentacji określonego składnika majątku sprawia, że nie można odliczyć go od kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym działania amortyzacyjne, zmierzające do obniżenia należności podatkowych, zostają ograniczone, a przedsiębiorca płaci wyższe podatki, niż by mógł, gdyby dochowano należytej staranności. Aby uniknąć takich sytuacji, warto powierzyć prowadzenie tego rodzaju dokumentacji specjalistom. Doradzimy Ci, jakie elementy należy zawrzeć w dokumentacji, zadbamy o terminowe wpisy.

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które są własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Ich wartość przekracza 10 000 zł. Aby przedmioty spełniały cechy definicyjne środków trwałych, muszą być zdatne do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej przez rok. Mogą to być więc m.in.: grunty, budynki, urządzenia techniczne czy środki transportu.

Co powinna zawierać ewidencja środków trwałych?

Każda ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in.:

  • określenie środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej,
  • liczbę porządkową środków trwałych i datę ich nabycia,
  • datę przyjęcia poszczególnych składników do używania,
  • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie środka trwałego,
  • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • wartość początkową,
  • stawkę amortyzacyjną.

Przygotowujemy ewidencję środków trwałych dla wszystkich spółek partnerskich, spółek jawnych i cywilnych osób fizycznych oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

W ewidencji środków trwałych zawieramy również kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy oraz narastająco za okres wykonywania odpisów, zaktualizowaną wartość początkową oraz kwotę odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego. Zamieszczamy w spisie również wartość ulepszenia, które zwiększa wartość początkową środka, datę i przyczynę jego likwidacji bądź zbycia. Zapraszamy do współpracy.