Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów — Mokotów

Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla Klientów z Mokotowa i okolic. Tego rodzaju rozwiązanie księgowe zostało przewidziane przez ustawodawcę dla podmiotów, które spełniają następujące warunki:

  • rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa 12 lub 32%) lub liniowo (stawka 19%),
  • osiągają przychód netto za poprzedni rok obrotowy nie wyższy od kwoty 2 000 000 euro,
  • prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub działają w ramach spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych bądź spółki partnerskiej.

KPiR zakłada się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego bądź w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni roku podatkowego. Dokumenty mogą być prowadzone zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz pewność, że księgi będą prowadzone w rzetelny i niewadliwy sposób, co pozwoli Ci uniknąć popełnienia wykroczenia oraz przestępstwa skarbowego. Pomożemy Ci kompleksowo zadbać o kwestie związane z rachunkami i finansami przedsiębiorstwa, oferując m.in. obsługę ZUS czy prowadzenie ewidencji podatkowych.

Co powinno znaleźć się w księdze przychodów i rozchodów?

W księgach przychodów i rozchodów przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować wszystkie operacje gospodarcze firmy. W rzetelnie prowadzonych księgach handlowych znajdują się informacje o wszystkich wydatkach i przychodach przedsiębiorstwa. Powinny być one zamieszczone w sposób chronologiczny, aby prowadzona dokumentacja była czytelna, a jej stan był zgodny z dokumentacją firmową.

Księgi przychodów i rozchodów stanowią udokumentowane świadectwo sytuacji finansowej firmy, w którym zapisywane są wartości przychodów takich jak m.in.:

  • sprzedane towary i usługi,
  • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku,
  • przychody z otrzymanych kar umownych,
  • wynagrodzenia płatnika.

Ustawodawca nie przewidział z kolei konieczności prowadzenia karty przychodów pracowników i ewidencji wyposażenia, którego wartość początkowa wynosi ponad 1500 zł, a które to, zgodnie z przewidywaniami, będzie użytkowane w firmie krócej niż rok.

Rozchody z kolei obejmują m.in.:

  • koszty związane z zakupem materiałów oraz ich ubezpieczeniem, transportem, załadunkiem i rozładunkiem,
  • wydatki w postaci wynagrodzenia w gotówce,
  • wydatki w postaci wynagrodzenia w naturze.

Co do zasady KPiR powinna znajdować się w siedzibie firmy albo w miejscu prowadzenia działalności. Jeśli jednak powierzysz nam jej uzupełnianie, będzie mogła znajdować się w naszym biurze, a Ty będziesz miał do niej stały wgląd. Zapraszamy do współpracy.