Prowadzenie ksiąg rachunkowych — Mokotów, Wilanów

Pełna księgowość i księgowość uproszczona

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowością. Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana wersja prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. Do jej realizacji zobligowani są przedstawiciele spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Ich prowadzenie jest równie obligatoryjne dla takich podmiotów, jak: osoby fizyczne, spółki jawne, cywilne i partnerskie, jeżeli ich dochód netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczył 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Z kolei uproszczona księgowość dotyczy podmiotów, których dochód netto w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln w euro w przeliczeniu na złotówki. Ta forma rozliczenia daje możliwość stosowania prostych, a jednocześnie skutecznych rozwiązań w zakresie rejestrowania danych dotyczących finansów.

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Klientów z Mokotowa, Wilanowa i okolic. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, a także spółkami, fundacjami i korporacjami. Uzupełniamy formalności związane z księgami, systematyzujemy i archiwizujemy dokumenty księgowe. Uzupełniamy również niezbędne formalności, aby księgi były prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi, w czytelny i przejrzysty sposób.

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to systemy rejestracji zdarzeń finansowych, do których prowadzenia są zobowiązane podmioty prowadzące tzw. pełną księgowość. W dokumentach znajdują się szczegółowe informacje na temat finansów podmiotu: wydatków i przychodów wynikających z przeprowadzanych działań.

W spisach znajdują się także dane dotyczące zobowiązań (w tym m.in. tych kredytowych) przedsiębiorstwa, wynagrodzeń zatrudnionych osób, opłacanego czynszu i innych istotnych — z punktu widzenia finansowego oraz podatkowego — kwestii.

Księgi rachunkowe składają się z następujących elementów:

  • dziennika,
  • kont księgi głównej,
  • kont pomocniczych,
  • bilansu próbnego,
  • inwentarza.

Zapisy umieszczone w księdze mają mieć potwierdzenie w dokumentach, których przechowywanie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. W ramach świadczenia kompleksowych usług rachunkowych zajmiemy się archiwizacją tego rodzaju treści przy użyciu programów, które odpowiednio je zabezpieczą przed wglądem niepożądanych osób, chroniąc dane Twoich pracowników, informacje na temat finansów i kwestii biznesowych.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone m.in. przez:

  • spółki prawa handlowego,
  • spółki cywilne, jawne,
  • osoby fizyczne wymienione w ustawie o rachunkowości i inne zobowiązane do tego podmioty wymienione we wspomnianych przepisach.

Księgi rachunkowe są ważnym elementem dokumentacji księgowej firmy. Zgodnie z Ordynacją Podatkową tylko niewadliwie prowadzone księgi mogą stać się dowodem księgowym.

Nasi doświadczeni pracownicy w rzetelny i skrupulatny sposób poprowadzą ewidencję Twojej firmy i związaną z tym zagadnieniem, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na pozostałych aspektach prowadzenia swojego biznesu. Zapraszamy do współpracy.