Kiedy biuro rachunkowe może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

W niektórych przypadkach biura rachunkowe mogą zostać zwolnione z podatku VAT. Żeby jednak tak się stało, muszą one spełniać kilka kryteriów, które dotyczą wysokości kwoty sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, a także zakresu świadczonych usług. Dlatego przed założeniem firmy, należy przemyśleć jakie usługi księgowe będzie ona realizować.

 

Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku VAT?

dokumenty i kalkulatorWarto podkreślić, że ze zwolnienia z rozliczania podatku VAT może skorzystać każdy podatnik. Musi jednak pamiętać, że sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie mogła przekraczać 200 tysięcy złotych. Dodatkowo w zakresie usług, prowadzonych przez jego firmę, nie mogą znajdować się usługi związane z doradztwem, w tym też doradztwem podatkowym. W takim przypadku, niezależnie od wysokości rocznego obrotu firmy, nie przysługuje zwolnienie z rozliczenia podatku VAT. W przypadku biur rachunkowych zwolnienie przysługuje, jeżeli świadczą one usługi związane jedynie bezpośrednio z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, a także innych ewidencji podatkowych.

 

Co wlicza się w zakres usług doradczych?

Żeby wiedzieć, czy dane biuro rachunkowe jest zwolnione z rozliczenia podatku VAT, warto wiedzieć, co wchodzi w zakres czynności usług doradczych i prawniczych. Ustawa o podatku VAT nie określa dokładnie, co należy rozumieć pod pojęciem takich usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym pokazuje, że związane jest ono z różnego rodzaju czynnościami. Między innymi jest to: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych, a także w sprawach egzekucji administracyjnej, sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych lub rachunkowych, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej.