Jak prawidłowo prowadzić księgi handlowe?

Księgi handlowe w przejrzysty sposób przedstawiają sytuację finansową firmy. Są w nich ewidencjonowane jej wszystkie operacje gospodarcze (obroty, salda, aktywa i pasywa), uporządkowane chronologicznie. Powinna być ona prowadzona skrupulatnie i fachowo, przez osoby, które posiadają wiedzę z dziedziny księgowości i znają zapisy prawa.

 

Z czego powinny składać się księgi handlowe?

Elementy, z których składają się księgi handlowe są regulowane prawnie, przez ustawę o rachunkowości. Zgodnie z nią powinny one zawierać:

  • księgę główną;
  • księgi pomocnicze;
  • dziennik;
  • zestawienia (obroty i salda);
  • inwentarz (aktywa i pasywa).

Każdy z tych elementów służy do innych zadań. Księga główna składa się z kont syntetycznych, a księgi pomocnicze z kont analitycznych. Dziennik zawiera wszystkie zdarzenia gospodarcze firmy. Zestawienie określane jest bilansem próbnym. Natomiast inwentarz, powinien być potwierdzony inwentaryzacją.

mężczyzna wykonujący obliczenia na kalkulatorze

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi handlowej?

Do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych zobowiązane są różnego rodzaju spółki, w tym: kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne i takie spółki, które przekroczą roczny limit przychodów. Oprócz tego prowadzą je: banki, przedstawiciele firm zagranicznych oraz jednostki samorządowe gmin i powiatów.

 

Jakie są zasady prowadzenia księgi handlowej?

Księgi handlowe muszą być prowadzone rzetelnie, sprawdzanie, bezbłędnie i na bieżąco. Każde zdarzenie gospodarcze, powinno być możliwe do potwierdzenia w rzeczywistości. Dlatego, należy przechowywać pełną dokumentację, np. faktury. Księgi handlowe, powinny być prowadzone w taki sposób, żeby umożliwić sporządzenie sprawozdań finansowych, deklaracji i rozliczeń. Dawniej były prowadzone w postaci książek, ale obecnie korzysta się z programów komputerowych.