Blog

księgowy wykonujący obliczenia

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prawnie do prowadzenia księgowości swojej działalności gospodarczej. Wykonywanie zadań rachunkowych samodzielnie może się okazać bardzo czasochłonne i trudne. Dlatego przedsiębiorcy decydują się na utworzenie wewnątrz firmy działu księgowości lub korzystają z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Taka współpraca przebiega na podstawie zawartej umowy. Warto wiedzieć, jakie zadania można zlecić do biura rachunkowego.

Czytaj więcej

biznesowe spotkanie

Czym jest polityka rachunkowości?

Oficjalną definicję polityki rachunkowości, można znaleźć w Ustawie o rachunkowości. W dużym uogólnieniu jest to dokument, w którym zostały opisane zasady prowadzenia księgowości. Dzięki niemu można dokładnie ocenić sytuację finansową i wyniki finansowe danej organizacji. Polityka rachunkowości może być na bieżąco aktualizowana i rozwijana. Warto wiedzieć, co powinna ona zawierać i kto jest odpowiedzialny za jej utworzenie i stosowanie.

Czytaj więcej

służbowy wyjazd

Jak rozliczać wyjazdy, urlopy i delegacje w firmie?

Praca wielu przedsiębiorstw opiera się nie tylko na wykonywaniu obowiązków w danej siedzibie firmy, ale też wymaga wyjazdów służbowych. Potocznie takie wyjazdy określa się delegacjami. Pracownik na wyjeździe służbowym generuje koszty, takie jak: transport, nocleg i inne udokumentowane wydatki. Warto wiedzieć, jak należy rozliczać takie delegacje i takie połączone z wyjazdami prywatnymi pracownika.

Czytaj więcej

lista płac

Co powinna zawierać lista płac?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do sporządzania wielu dokumentów. W przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, wśród formalności znajduje się stworzenie listy płac. Jest ona potwierdzeniem naliczania wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Mimo że prawnie nie ma określonych elementów listy płac, to przyjmuje się, że powinno się na niej znaleźć kilka informacji.

Czytaj więcej

wydatki na samochód

Jak rozliczyć wydatki związane z samochodem w firmie?

Wiele firm wykorzystuje środki transportu do celów służbowych. Jak każde inne pojazdy i takie generują wydatki związane z eksploatacją. Samochód może być środkiem trwałym w firmie, ale może też częściowo służyć do celów prywatnych. Zależnie od formy użytkowania, ubezpieczenia i dalszego przeznaczenia pojazdu, zasady jego rozliczania będą się różnić.

Czytaj więcej

dokumenty i kalkulator

Kiedy biuro rachunkowe może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

W niektórych przypadkach biura rachunkowe mogą zostać zwolnione z podatku VAT. Żeby jednak tak się stało, muszą one spełniać kilka kryteriów, które dotyczą wysokości kwoty sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, a także zakresu świadczonych usług. Dlatego przed założeniem firmy, należy przemyśleć jakie usługi księgowe będzie ona realizować.

Czytaj więcej

kobieta licząca na kalkulatorze

O czym należy pamiętać w trakcie rozliczania swojej firmy z ZUS?

Wśród wielu obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, jest rozliczanie swojej firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odprowadzając składki, musi on pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach, takich jak terminy rozliczeń, jego formy, czy rodzaje opłacanych ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Czytaj więcej

księgowa

7 cech jakie powinna posiadać dobra księgowa

Prowadzenie przedsiębiorstwa niemal zawsze wiąże się z koniecznością skorzystania z usług księgowej lub księgowego. Żeby firma odnosiła sukcesy księgowość, powinna być prowadzona rzetelnie i fachowo. Dlatego warto wiedzieć, czym powinna się cechować dobra księgowa a także jakie powinna mieć kwalifikacje i czy można na niej polegać bezwarunkowo.

Czytaj więcej

podanie ręki

Czy warto skorzystać z usług biura księgowego w swojej firmie?

Prowadzenie księgowości to ważny aspekt prowadzenia firmy. Jest to jednak kłopotliwe, czasochłonne i stresujące. A do tego wymaga przechowywania wielu dokumentów, a także znajomości przepisów prawa i ciągłego aktualizowania tej wiedzy. Dlatego, zamiast wykonywać czynności księgowe samodzielnie, lepiej skorzystać z usług biura księgowego. Wykonają oni powierzone zadania rzetelnie i fachowo, jednocześnie zmniejszając ilość obowiązków przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

kobieta w archiwum

Co powinny obejmować akta osobowe pracowników?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Obejmuje ona akta osobowe pracowników oraz dokumentację dot. spraw związanych ze stosunkiem pracy. Za jej brak lub niewłaściwe prowadzenie grozi kara finansowa do 30 tys. zł, dlatego warto dokładnie sprawdzić, jak robić to poprawnie. Dowiesz się tego w poniższym artykule.

Czytaj więcej