Różnica między księgowością i rachunkowością

Księgowość” i „rachunkowość” to określenia, które nie raz się przeplatają. Wręcz bywają uznawane za synonimy. Oba wywodzą się z dziedziny finansów i są ze sobą powiązane, ale różnią się od siebie. Przede wszystkim odróżnia je zakres ich znaczenia. Księgowość to integralna część rachunkowości, więc pojęcie znacznie węższe, niż rachunkowość. Warto poznać ich główne cechy i części składowe.

 

Czym jest rachunkowość?

koncepcja księgowościRachunkowość to system ewidencji zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa. Jest to bardzo szerokie pojęcie. Obejmuje: gromadzenie, przetwarzanie, prezentację, analizę i ocenę danych. Dzięki temu można nie tylko poznać obecną sytuację firmy, ale też przewidzieć przyszłe zdarzenia. W tym przypadku może być pomocna współpraca z biurem rachunkowości, takim jak Liczydło w Warszawie. Rachunkowość składa się z części: księgowej, kalkulacyjnej i sprawozdawczej. Ponieważ obejmuje wiele zadań, warto wybierać biuro, które ma szeroki zakres usług. Składa się na nią m in.: wyrażanie wszystkich przeprowadzonych operacji gospodarczych, sporządzanie zapisów księgowych, czy przeprowadzanie inwentaryzacji.

 

Czym jest księgowość?

Jak już zostało wspomniane, księgowość jest integralną częścią rachunkowości. Można ją zdefiniować jako sformalizowany system rejestracji zdarzeń gospodarczych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. Wszystkie związane z nią czynności to jedna z trzech składowych rachunkowości. Przede wszystkim na księgowość składa się: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie wyceny pasywów i aktywów, składanie deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz przechowywanie dowodów księgowych. Mówiąc ogółem, jest to ewidencja wszelkiego źródła finansowania, a także wydatków przeznaczonych na utrzymanie firmy, np. na wynagrodzenie dla pracowników.