Księgowość pełna czy księgowość uproszczona - co wybrać?

Księgowość to proces rejestrowania, mierzenia i przekazywania informacji finansowych dotyczących organizacji. Jest to istotna część każdego biznesu i pomaga zapewnić dokładny obraz kondycji finansowej firmy. Istnieją dwa główne rodzaje księgowości: pełna i uproszczona. Pierwszy rodzaj jest bardziej wszechstronny i wymaga prowadzenia szczegółowych zapisów, natomiast drugi jest mniej złożony i wymaga mniejszej szczegółowości.

 

Księgowość pełna

długopis, kalkulator, rozliczeniaDla uzyskania kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy potrzebne jest precyzyjne i rozbudowane prowadzenie systemów ewidencji zdarzeń gospodarczych. W tym celu sporządza się dokumenty, takie jak: księga główna, księgi pomocnicze, wykazy aktywów i pasywów oraz zestawienie obrotów i sald. Prowadząc pełną księgowość, można pozyskiwać, analizować i nadzorować informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Duże firmy, szczególnie te określone przez ustawodawcę, powinny skorzystać z usług fachowych biur księgowych, takich jak w Ursynowie w Warszawie. Dla małych przedsiębiorstw prowadzenie księgowości pełnej może okazać się nieopłacalne.

 

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa natomiast sposoby rozliczania się z Urzędem Skarbowym, takie jak: podatkowe księgi przychodów i rozchodów, karta podatkowa, czy ryczałt ewidencjonowany. Te metody umożliwiają proste rozliczanie działalności, które nie generuje dodatkowych kosztów. Nie jest to skomplikowany sposób na rejestrowanie i gromadzenie informacji o zdarzeniach finansowych i gospodarczych. Na taki rodzaj księgowości decydują się zazwyczaj niewielkie spółki cywilne lub działalność jednoosobowa, a także nierejestrowana. Główny wpływ na to mają wysokie koszty prowadzenia pełnych zapisów sytuacji finansowej firmy.