Czym jest ewidencja środków trwałych?

Każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany do rzetelnego i terminowego rozliczania się z fiskusem. By móc prawidłowo naliczać i odprowadzać podatki konieczne okaże się jednak prowadzenie dokumentacji księgowej odpowiedniej do formy prawnej, w jakiej funkcjonuje, a także skali działania i uzyskiwanych przychodów. 

 

W przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z księgowości uproszczonej w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów dodatkowo potrzebna będzie ewidencja środków trwałych. W Warszawie na Mokotowie pomocą w zajmowaniu się rachunkowością oraz dbaniu o kwestie obsługi płacowo-kadrowej służy Biuro Księgowe Liczydło, wspierające klientów również przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne oraz środki unijne i dotacje. Przekonajmy się, co powinno się wiedzieć o ewidencji środków trwałych.

arkusz

 

Kiedy ewidencja środków trwałych będzie konieczna?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest obowiązkowe dla firm, które korzystając z form księgowości uproszczonej, dokonują zapisów dokonywanych operacji handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorstw w spadku, spółek cywilnych osób fizycznych, a ponadto części spółek osobowych działających na podstawie kodeksu handlowego tj. spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Warunkiem będzie nieprzekraczanie progu przychodu będącego równowartością dwóch milionów euro.

 

Czym jest i do czego służy ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, a także posiadane wartości niematerialne i prawne. Umieszcza się w niej te elementy aktywów, których okres użytkowania wynosi ponad rok. Ewidencja służy przede wszystkim do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, dzięki określeniu metody i stawki. Warto pamiętać, że środki trwałe o niskiej wartości (poniżej 10 000 zł) mogą być zaliczane w koszty i nie trzeba ujmować ich w ewidencji.