Czym są deklaracje podatkowe i kto powinien je składać?

Zajmowanie się działalnością gospodarczą nierozerwalnie wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiednich dla danej formy prawnej przedsiębiorstwa ksiąg oraz naliczania na ich podstawie należności wobec fiskusa.

 

Ponieważ jest to dość trudne, większość podatników korzysta z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego. Na warszawskim Wilanowie warto zainteresować się ofertą Biura Księgowego Liczydło, oferującego nie tylko obsługę ksiąg, ale także zajęcie się sprawami kadrowo-płacowymi, w tym m.in. ustalaniem składek na ZUS. Wśród obowiązków wypełnianych w ramach wsparcia dla danego przedsiębiorstwa sporządzane są też i wysyłane właściwe deklaracje podatkowe. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

podatkowe PITy

 

Czym są deklaracje podatkowe?

Ustalanie zobowiązań podatkowych następuje na podstawie danych przekazywanych przez podatników, którzy korzystając z ksiąg prowadzonych przez siebie lub wybrane firmy specjalizujące się w rachunkowości określają poziom swego dochodu, obrotu lub sprzedaży bądź zakupów. Choć informacje te mogą być weryfikowane przez przeprowadzenie kontroli danego podmiotu, „na co dzień” służby skarbowe przyjmują oświadczenia podatników w tym zakresie i bazują na ich zawartości. W tym celu konieczne jest jednak systematyczne przekazywanie odpowiedniej dokumentacji w formie rozmaitych tzw. PIT-ów, czyli formularzy będących zeznaniami podatkowymi konkretnej osoby fizycznej albo prawnej. Dla usprawnienia całej procedury mają one postać druków lub dokumentów online wskazujących na rodzaj potrzebnych danych i zwykle są też pomocne w naliczaniu wysokości podatku, ponieważ wypełniając je, w kolejnych pozycjach precyzyjnie wprowadza się informacje decydujące o ostatecznym wyniku.

 

Kto i kiedy składa deklaracje podatkowe?

Liczba składanych deklaracji podatkowych systematycznie się zmniejsza, a wiele z nich ma dziś jedynie postać elektroniczną. Wśród dopuszczalnych klasycznych papierowych PIT-ów znajdują się jednak wciąż zeznania roczne, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, które dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych należy przekazać do końca kwietnia roku następnego.