Różnica między środkami trwałymi a wyposażeniem w firmie

Zajmowanie się działalnością gospodarczą oznacza konieczność wypełniania wielu obowiązków formalno-prawnych. Jednym z najważniejszych okaże się założenie niezbędnej dokumentacji księgowej, co pozwala nie tylko na rejestrowanie wszystkich transakcji, ale także na naliczanie należnych podatków we właściwej wysokości. 

 

Zależnie od formy prawnej oraz wielkości uzyskiwanych przychodów w grę może tu wchodzić zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona, a więc prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Na Mokotowie pomocą w tym zakresie służy Biuro Księgowe Liczydło, oferujące również obsługę kadrowo-płacową oraz wsparcie przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne. Przekonajmy się, jak w praktyce wygląda kwestia rozróżnień między środkami trwałymi a wyposażeniem.

biuro

 

Czym jest wyposażenie, a czym środek trwały?

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, które są związane z wykonywaną działalnością, lecz zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym, niezaliczone do środków trwałych. Będą to więc wszystkie rzeczy, których przewidywany czas eksploatacji będzie krótszy niż rok. Dla składników majątku przeznaczonych do eksploatacji w okresie dłuższym od roku konieczne okaże się zakwalifikowanie do kategorii środków trwałych. Jeśli wydatek na ich zakup nie przekroczył 10 000 zł, można wprowadzić je bezpośrednio do kosztów. W przeciwnym razie nie obejdzie się bez ustalenia zasad dokonywania odpisów i amortyzowania rzeczy przez określony dla danej kategorii czas. W sytuacji, gdy konkretna rzecz będzie używana dłużej niż rok wskutek zmiany pierwotnych planów, należy potraktować ją jak środek trwały.

 

Jak wygląda dokumentowanie wyposażenia i środków trwałych?

Wskutek zmian w przepisach nie ma już konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia. Wciąż jednak obowiązuje dokonywanie zapisów w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli firma korzysta z księgowości uproszczonej, a w jej ramach z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli w grę wchodzi pełna księgowość, środki trwałe ujmuje się w księgach na przeznaczonych do tego kontach oraz w ewidencji.