Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest najczęściej wybieraną formą ewidencji księgowej przez małych przedsiębiorców. Zapisuje się w niej wszelkiego rodzaju przychody, zakupy towarów i materiałów, a także wydatki, które obejmują wypłaty i inne koszta związane z prowadzeniem firmy. Jest ona przewidziana dla podmiotów gospodarczych, którzy posiadają możliwość sporządzania księgowości w uproszczonej formie. Oznacza to, że mogą prowadzić ją jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, pod warunkiem, że przychody netto nie były wyższe niż 2 mln euro, po przeliczeniu na PLN. W przypadku, gdy dojdzie do jednorazowego przekroczenia tej kwoty, może pojawić się konieczność przejścia na pełną księgowość, co przekreśli możliwość sporządzania KPiR. Ten obowiązek obejmuje również określonych przez ustawę o podatku tonażowym armatorów, osoby wykonujące działalność gospodarczą w formie agencji lub na umowę zlecenie, a także duchownych i rolników, którzy zgłosili zamiar prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Co obejmuje prowadzenie KPiR

ksiega-przychodow

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona metodą elektroniczną lub papierową. Ta druga jest znacznie mniej elastyczna i może nastręczać trudności, jednak do dziś niektórzy przedsiębiorcy decydują się na taką formę. W KPiR musi być zapisana sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Ten rejestr jest podstawą do tego, by wyliczyć podatek dochodowy, co oznacza, że służy ona do rozliczania się z US. Z informacji zawartych w KPiR przedsiębiorcy mogą wyciągać bardzo cenne informacje na temat funkcjonowania swojej firmy. Pozwala określić efektywność i podsumować wykonaną pracę. Informacje zbierane w tej ewidencji muszą być uporządkowane w sposób określony przez rozporządzenie Ministra Finansów, z którego wynika, że powinna mieć odpowiednich 17 kolumn spisanych we właściwej kolejności. Poza obszernymi danymi finansowymi można w nich znaleźć również te opisujące adresy kontrahentów. W kolumnach zawarte są też podstawowe kalkulacje dotyczące funkcjonowania firmy.