Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej a finanse - co należy wiedzieć?

Prowadzenie własnej firmy może być sposobem na zwiększenie swoich dochodów, a niekiedy również przepustką do świata wielkiego biznesu, jeżeli przedsiębiorcy uda się odnieść sukces i powiększyć skalę swego przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie oznacza jednak także konieczność wywiązywania się z rozmaitych obowiązków formalno-prawnych, w tym przede wszystkim naliczania i odprowadzania podatków. W tym celu niezbędne jest rejestrowanie wszystkich mających miejsce zdarzeń gospodarczych. Ponieważ wymaga to fachowej wiedzy, na ogół wiąże się ze współpracą ze sprawdzonym biurem księgowym. Na Ursynowie usługi tego rodzaju świadczy Biuro Księgowe Liczydło. Przekonajmy się, co oznacza zdecydowanie się na założenie JDG.

 

Jak wygląda rejestracja firmy?
biurko księgowej

Najbardziej popularną formą rozpoczynania funkcjonowania w biznesie jest zakładanie JDG (jednoosobowej działalności gospodarczej), co pozwala zarówno na rozkręcenie własnego przedsięwzięcia, jak i omijanie przepisów kodeksu pracy oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych i wysokości płaconych składek dzięki zawieraniu z innymi podmiotami tzw. umów B2B. W tym celu niezbędne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku dostępnego w Urzędzie Gminy albo skorzystanie ze specjalnej strony internetowej CEIDG, gdzie dysponując podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym, można podać niezbędne dane. Przy tej okazji jednocześnie przedsiębiorca rejestruje się w ZUS-ie.

 

W jakiej formie prowadzi się księgowość w przypadku JDG?

W przypadku prowadzenia JDG niezbędne będzie także odprowadzanie podatków. W grę wchodzi tu podatek według skali podatkowej, podatek liniowy albo ryczałt. Jeżeli idzie o księgowość, to możliwe jest skorzystanie z jej formy uproszczonej tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów dostępnej dla ryczałtowców. W przypadku przekroczenia poziomu przychodów wynoszącego równowartość 2 milionów euro konieczne będzie jednak przejście na pełną księgowość.