Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Prowadzenie własnej firmy jest nierozłącznie powiązane z regularnym monitorowaniem jej stanu, opłacaniem podatków i archiwizacją dokumentów. W tym celu należy zajmować się prowadzeniem księgowości. Większość przedsiębiorców może samodzielnie zdecydować, jaką formę tego rodzaju czynności wybrać. Może to być księgowość uproszczona lub pełna. Ta druga jest wymagana dla przedsiębiorstw prowadzonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i firmy, których dochody przekraczają 2 mln euro w skali roku. Z czym wiąże się wybranie księgowości pełnej i na czym polega prowadzenie jej w wersji uproszczonej? W tym artykule odpowiemy Wam na te pytania!

 

Na czym polega księgowość uproszczona

ksiegowosc-pelna-a-uproszczona

Księgowość uproszczona jest znacznie łatwiejszym sposobem gromadzenia danych finansowych firmy. Służy do tego, by w szybki i czytelny sposób określać zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa. Tę metodę prowadzenia księgowości można podzielić na trzy formy:

  • Księga Przychodów i Rozchodów - najczęściej stosowane rozwiązanie. Polega na ewidencjonowaniu kosztów i przychodów, co pozwala na wyliczenie podatków do opłacenia.
  • Karta podatkowa - rzadziej spotykana forma, z której mogą korzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy. W tym przypadku płaci się co miesiąc podatek tej samej wysokości, a jego kwota jest zależna od liczby pracowników, rodzaju działalności i innych czynników.
  • Ryczałt ewidencjonowany - również jest formą przewidzianą tylko dla firm spełniających pewne wymogi. Polega na opłacaniu podatku, którego kwota jest zależna wyłącznie od uzyskanego przychodu.

Największą zaletą uproszczonej księgowości jest to, że można ją prowadzić samodzielnie. Drobni przedsiębiorcy są w stanie zapanować nad wszystkimi dokumentami i z pomocą specjalnie opracowanych programów komputerowych obliczać wysokość podatków.

 

Dla kogo jest księgowość pełna

Prowadzenie pełnej księgowości jest procesem o wiele bardziej złożonym i zaawansowanym niż w wersji uproszczonej. Jednak pozwala ona na bardzo dokładne analizowanie wszystkich zdarzeń finansowych mających miejsce w firmie i budowania na ich podstawie prognoz. Tego rodzaju księgowością zajmują się biura rachunkowe, ponieważ wymaga to poświęcenia dużych ilości czasu, pełnego skupienia i specjalistycznej wiedzy. Niektóre przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia dokumentacji w taki sposób, dotyczy to:

  • spółek cywilnych,
  • spółek handlowych,
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, jeśli ich dochody przekraczają 2 mln euro w skali roku.

Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, do których można zaliczyć dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze oraz inwentarz aktywów i pasywów. W ten sposób prowadzona dokumentacja pozwala na bieżące i bardzo dokładne kontrolowanie spraw finansowych.