Kto może rozliczać VAT kwartalnie?

Rozliczanie podatku VAT jest obowiązkiem każdej pracującej osoby. W zależności od rodzaju zatrudnienia, rodzaj rozliczenia może się różnić. Kwartalne rozliczanie podatku VAT jest możliwe tylko dla podatników, posiadających status małego podatnika. Ten rodzaj rozliczenia jest możliwy dla osób, które zarejestrowały się do VAT minimum 12 miesięcy wcześniej. Przez pierwszy rok mali podatnicy powinni rozliczać się co miesiąc, a po upływie roku mogą przejść na system kwartalny.

 

Jakie są warunki do kwartalnego rozliczenia podatku VAT?

Rozliczanie kwartalne podatku VAT jest możliwe dla osób, nazywanych małymi podatnikami. Małym podatnikiem nazywana jest osoba, której obroty w przeciągu roku podatkowego nie są wyższe niż 1 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki na podstawie aktualnego kursu NBP. Z rozliczenia kwartalnego nie mogą korzystać osoby, które dopiero rejestrują się do VAT, w danym kwartale bądź w poprzednich czterech kwartałach dokonali świadczenia usług lub dostawy towarów, które omówiono w załączniku nr 15 do ustawy o VAT z 11.03.2004r. Jeżeli dane świadczenia bądź towary nie przekraczają wartością bez kwoty podatku wartości 50 000  przez cały kwartał.

Aby móc dokładnie określić który przedsiębiorca może rozliczać się kwartalnie, najlepiej skontaktować się z profesjonalnym biurem rachunkowym. Dzięki temu będziemy mogli omówić wszystkie nurtujące nas sprawy z kompetentną osobą, jak również powierzyć rozliczanie swoich podatków osobie znającej wszelkie przepisy prawne i ustawy dotyczące podatków. Dzięki skorzystaniu z usług księgowych będziemy mogli dobrać najlepszą dla nas opcję rozliczeń podatków VAT.

rozliczanie

 

Czy warto wybrać kwartalne rozliczenie VAT?

Kwartalne rozliczanie podatku VAT daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Pierwszą zaletą tego rodzaju rozliczenia jest duża elastyczność, ponieważ faktury kosztowe, z których odliczany jest podatek VAT mogą zostać rozliczone w obecnym kwartale, lub w dwóch następnych. Dużym plusem tego rodzaju rozliczenia jest możliwość korekty błędów, które wystąpiły w rozliczeniu podatku , bez konieczności składania korekty deklaracji. Dzięki kwartalnemu rozliczeniu podatku VAT przedsiębiorca ma możliwość stosowania kasowej metody rozliczania podatku.