Co zaliczamy do środków trwałych firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność wykorzystują różne rodzaje majątku. Zakup części z nich może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu, a niektóre z nich mogą być określone jako środki trwałe. Zgodnie z definicją, środki trwałe stanowią składniki majątku będące współwłasnością bądź własnością przedsiębiorcy, których wartość jest większa niż 10000 złotych. Powinny one być zdatne do użytkowania podczas prowadzenia działalności przez okres minimum roku.

 

Jakie składniki majątku zaliczane są do środków trwałych firmy?

Zakup danego środka określony jest przejęciem środka trwałego do użytku, a to wiąże się z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych. Takie rzeczy warto powierzyć profesjonalnym  księgowym, którzy zajmą się wszelkimi formalnościami, dzięki czemu całość przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, niezależnie od rodzaju środka trwałego.

Zgodnie z prawem, środki trwałe można podzielić na dziesięć grup, określonych przez klasyfikację środków trwałych. Jest ona miejscem, w którym wszelkie obiekty zaliczone do majątku trwałego zostały usystematyzowane i posiadają odpowiednio ustaloną działalność gospodarczą. Wśród środków trwałych możemy wyróżnić:

  • Grupę 0 w której skład wchodzą grunty,
  • Grupę 1 zawierającą budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego,
  • Grupę 2 dotyczącą obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  • Grupę 3 obejmującą kotły i maszyny energetyczne.
  • Grupę 4 w której skład wchodzą maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania,
  • Grupę 5 zawierającą specjalistyczne urządzenia, aparaty i maszyny,
  • Grupę 6 dotyczącą urządzeń technicznych,
  • Grupę 7 obejmującą środki transportu,
  • Grupę 8 składającą się z narzędzi, przyrządów, wyposażenia i ruchomości,
  • Grupę 9 obejmującą inwentarz żywy.

przedsiębiorcy

W każdej z grup wydzielone zostały podgrupy, oznaczone dwucyfrowymi bądź trzycyfrowymi symbolami. Środki trwałe we wpisie do ewidencji widnieją w takiej wartości, jaką posiadały na początku. Ewidencja jest narzędziem pozwalającym na ustalenie i stworzenie odpisów amortyzacyjnych. W zależności od tego, w jaki sposób pozyskaliśmy środek trwały, jego wartość początkowa może być różna.

Podstawą do ustalenia wartości początkowej jest jej cena, którą można powiększyć o koszty które ponieśliśmy poprzez wprowadzenie składnika aktywów do obrotu. W przypadku nabycia danego środka w sposób częściowo odpłatny, jego wartość może ulec wzrostowi z tytułu świadczenia w naturze. Jeżeli dany środek został wytworzony przez nasze przedsiębiorstwo, podstawę stanowi koszt jego wytworzenia. Jako że postępowanie i wysokość amortyzacji może być naprawdę odmienna, dlatego warto skonsultować się w tym temacie z profesjonalnym biurem księgowym, który z pewnością najlepiej zajmie się wszelkimi formalnościami.