Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki?

Sprawozdanie finansowe jest formą raportu jednostki gospodarczej. Jest to najważniejszy z raportów sporządzanych na koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa. Można go również sporządzać w inny sposób, który przewidziany został w ustawie. Taki dokument ma szczegółowo określoną formę, a obowiązek jego sporządzania mają jednostki, które stosują tak zwaną pełną księgowość. Ustawa o rachunkowości mówi również o tym, co powinno zawierać. Jakie elementy są niezbędne na sprawozdaniu finansowym spółki?

 

Elementy składowe sprawozdania finansowego spółki

Omawiając zakres sprawozdania finansowego spółki, można najprościej powiedzieć, że jest to dokument, który prezentuje sytuację ekonomiczną, w której się znajduje firma. O tym, co powinno znaleźć się w takim raporcie, mówi art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W zakres sprawozdania finansowego spółki wchodzą trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest bilans. Oprócz tego należy tam umieścić rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa, czyli przychody, zyski, a także koszty i straty przedsiębiorstwa. Ostatnim elementem jest tak zwana informacja dodatkowa. W jej zakres wchodzi wprowadzenie i ewentualne dodatkowe objaśnienia, które mogą okazać się niezbędne, by raport był czytelny.

Kto podpisuje sprawozdanie i gdzie się je składa?

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe spółki sporządzane jest elektronicznie w pliku XML w ściśle określonym formacie i strukturze. Właśnie dlatego nie ma możliwości podpisania go odręcznie. Taki dokument powinien być podpisany elektronicznie – profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osobą upoważnioną do jego podpisania jest osoba, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie oraz kierownik jednostki. Sprawozdanie finansowe spółki składane jest do KRS. Można to zrobić na dwa sposoby, czyli dostarczając je do Repozytorium Dokumentów Finansowych lub korzystając z portalu S24.

Obsługa kadrowo-płacowa firm jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem, a jednocześnie zajmuje sporo czasu. Właśnie dlatego warto skorzystać z outsourcingu usług  w tym zakresie. Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszym biurem księgowym Liczydło. Służymy wsparciem w zakresie usług rachunkowych, a także obsługi kadrowo-płacowej, dzięki czemu możemy zagwarantować, że wszelkie obowiązki związane z rozliczeniami pracowników czy sporządzaniem deklaracji podatkowych będą przygotowane rzetelnie i terminowo.